Ciljevi zbog kojih je osnovano udruženje “ARTAVLIJA” jesu: afirmacija mladih talentovanih umetnika, edukacija građana, a posebno dece i mladih, organizovanje koncerata, izložbi, predstava, tribina, radionica, seminara i predavanja u sferi umetnosti, kulture, nauke i obrazovanja. Pripremanje, propagiranje i realizacija programa kulturnih, umetničkih i obrazovnih sadržaja, organizacija radionica i seminara iz oblasti likovne, muzičke, dramske i primenjene umetnosti, kao i zaštite prirodne sredine i kvaliteta života građana. Zaštita prava i interesa Udruženja i njegovih članova u oblasti pripremanja, propagiranja i realizacije programa. Predlaganje aktivnosti i mera zaštite i unapređenja kulturne svesti i orijentacije građana, - nadležnim državnim organima i nedržavnim subjektima. Učestvovanje u postupku donošenja odluka u skladu sa zakonima i drugim propisima kojima se uređuju pitanja značajna za zaštitu i unapređenje kulturne svesti i orijentacije građana. Neposredan rad na zaštiti i unapređenju kulturne svesti i orijentacije građana, informisanje o tome i pružanje drugog doprinosa ovoj zaštiti kroz pripremanje, propagiranje i realizacije programa kulturnih i umetničkih sadržaja iz oblasti likovne, muzičke, dramske i primenjene umetnosti.